У свету конура

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmailby feather
Aratinga canicularis -Costa Rica-8-2c

Aratinga canicularis (Наранџасточела аратинга) – By derivative work: Charlene Wood [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Љубитељи папагаја који користе страну литературу често имају прилику да се сусретну са терминима који се код нас ретко користе. Поред другачијих домаћих назива за врсте папагаја, у страној литератури се могу наћи и појмови који се односе и на поједине групе папагаја. Један од често коришћених термина од стране авикултуриста са англо-саксонског говорног подручја је конур. Иако је већини познавалаца папагаја порекло и значење овог појма познато, стиче се утисак да шири круг љубитеља папагаја није довољно упознат са овим појмом.

Конури су неотропски папагаји који настањују подручја Централне, Јужне Америке и Карипских острва. Реч конур се састоји од две грчке речи κώνος (конус, купа) и ουρά (реп) – у слободном преводу „купаст реп“, а потиче научног имена рода Conurus у који су, до друге декаде прошлог века, били сврстани представници рода Aratinga.

Иако замењен родом Aratinga, од стране орнитолога, термин Conurus добија ново, шире значење од стране авикултуриста. Као што је то случај и код таксонома у биолошким научним круговима, ни авикултуристи се не слажу у вези са тим које родове и врсте треба сврстати у конуре. Зависно од становишта број родова варира од 8 до 12. Највећи број авикултуриста у конуре сврстава родове:

 1. Aratinga,
 2. Pyrrhura,
 3. Cyanoliseus,
 4. Nandayus,
 5. Enicognathus,
 6. Gouaruba,
 7. Ognorhynchus i
 8. Leptopsittaca.

Неки авикултуристи овом списку додају и врсте Myopsitta monachus (Калуђерица папагај), Rhynchopsitta pachyrhyncha (Дебелокљуни – ара папагај) и родове Bolborhynchus i Brotogeris.

С обзиром да се под конурима сматра велики број различитих родова папагаја, тешко је описати „типичног конура“. Ако се усвоји становиште да се у конуре сврстава 8 претходно поменутих родова, могу се дефинисати опште одлике ове групе папагаја:

 1. величина од 21 cm и 55 g (Pyrrhura picta/leucotis) до 46 cm и непуних 400 g (Cynoliseus patagonus bloxami),
 2. дужина животног века минимум 20 година,
 3. имају кожни прстен око очију,
 4. тело елегантно, вретенасто, реп дуг,
 5. интелигентне, друштвене птице које захтевају пуно пажње и нису погодне за почетнике,
 6. неке врсте се веома често оглашавају веома пискавим гласом, тако да нису погодне за држање у становима. Ово посебно важи за представнике родова Aratinga (не све врсте)Nandayus и Cyanoliseus.

С обзиром да им је подручје распрострањења огромно и да обухвата различита станишта, конури су развили различите стратегије преживљавања. Већина се гнезди у шупљинама стабала, али има и конура који се гнезде и у рупама у стенама (Cyanoliseus patagonus – Патагонијски конур) или у термитњацима (Aratinga aurea – Златночела аратинга, Aratinga pertinax – Пертинакс аратингаAratinga nana – Јамајка аратинга и др.).

Nandayus nenday (Nandaja papagaj)

Nandayus nenday (Nandaja papagaj)

Треба нагласити да се у орнитологији појам конур не користи, тако да ниједан род папагаја не носи назив Conurus.

Означено са: , , , , , , , , , , ,

Оставите одговор